Welkom

Welkom op onze site. Wij willen ons via deze website graag aan u voorstellen. Onze aanbod van diensten en activiteiten, wie wij zijn en wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen willen wij graag aan u presenteren. Door in het menu (rechts op de site) te klikken op de keuzes kunt u gerichtere informatie krijgen over de onderwerpen.  Hieronder willen wij ons eerst aan u voorstellen.


Juda Raaijmakers:
“Ik geloof dat waar er problemen zich voordoen er ook oplossingen zijn. Ierdereen op zijn eigen manier en tempo, als er maar oog is voor de persoon zelf. Luisteren naar-, en horen van cliënten zijn sleutelwoorden in het helpen van mensen. Samen kunnen er veranderingen in het positieve altijd bereikt worden. Ik zie vaak meer mogelijkheden dan dat door instanties kan worden gerealiseerd. Ik denk daarom ook dat via een kleinschaligheid en maatwerk er meer mogelijk is dan de reguliere organisaties kunnen bieden. Zij worden veelal beperkt door hun eigen kaders en grenzen. Vastgestelde protocollen beperken de hulp, daar wil ik juist buiten treden. Hulpvraag en persoon moeten leidend zijn, niet de protocollen en regels.


 

Andy Wedding:
“Mensen hebben wel eens wat hulp en steun nodig. Vaak is er een hoop geregel en bureaucratie die het alleen maar moeilijker maakt. Door dit uit handen te nemen of te ondersteunen kunnen we ons meer richten op de daadwerkelijke hulp. Ik geloof in de kracht van de mensen zelf, iedereen wil en kan dat bereiken wat je zelf wilt…..zeker wanneer je er voor wilt gaan.”In mijn werk als (jeugd)hulpverlener kom ik vaak voor situaties te staan die door allerlei oorzaken problematischer worden dan nodig is. Zorg wordt vaak belemmerd door protocollen, tijdsdruk en geldstromen. Direct inzetten van hulp is vaak niet mogelijk, lange wachttijden en veel burocratie zijn daarin vaak de oorzaak. Snelheid van handelen, direct communiceren met de juiste persoon en beslissingen durven en kunnen nemen voorkomen onnodige ergernis.Kwalificatie: HBO SPH, coaching en training, diverse cursussen in begleleiding en bejegening, competentiegericht werken.